آبله میمونی به تهران رسیده است؟ | واکنش وزارت بهداشت به یک شایعهبه گزارش همشهری آنلاین، محمد مهدی گویا، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: تا به این لحظه هیچ موردی از بیماری آبله میمون در کشور شناسایی نشده است.

او گفت: انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر شناسایی بیماری مشکوک به بیماری آبله میمون نادرست است و اگر این بیماری شناسایی شود وزارت بهداشت اولین مرکز است که آن مشخص خواهد شد.

به گفته مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، بیماری آبله میمون فقط در آزمایشگاه قابل شناسایی است.

امروز خبری در رسانه ها مبنی بر یک مورد مشکوک آبله میمونی با استناد به صفحه اینستاگرام یکی از پزشکان منتشر شده بود.