آموزش و پرورش، کانون‌بخشی جامعه است


به مرآت، ایرج کارخایی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان در حاشیه آئین مانور و زنگ نمادین پدافند غیرعامل در مدرسه دخترانه امامی شهرستان سمنان، با تشخیص جامعه در مبحث مهم پدافند غیرعامل گزارش کرد: هر میزان میزان آشنایی دانش آموزان، دانشجویان و دانشجویان خانواده ها در این زمینه افزایش، می توانند به همان اندازه در زمان بروز حوادث از حوادث و مخاطرات جلوگیری کنند.

وی با عنوان این مطلب که در دنیای امروز شاهد افزایش روزافزون مناقشات و چالش‌های متعدد هستیم، هر کشوری را به دفاع از قلمرو ملی خود می‌کند. سایر حوزه های غیرنظامی تعریف شود.

مدیرکلند غیرعامل استانداردی سمنان با اشاره به اینکه خنثی کردن و معتاد بودن از دستیابی به اهداف هدفش، مستلزم ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان است که با تمرین، فرهنگ سازی و نهادینه کردن پدافند غیرعادی امکان پذیر است، بیان کرد: با اجرای الزامات و قوانین. پدافند غیرعامل، می‌توان تا حد زیادی از آسیب‌های ناشی از تهدیدات و بحران‌ها را کم کرد و در جهت حفظ منابع کشور گام برداشت.

کارخایی با توجه به اینکه مدارس به عنوان بهترین مکان و دانش‌آموزان به عنوان بهترین مکان و دانش‌آموزان به عنوان بهترین قشر جهت اطلاع‌رسانی و انتقال مبحث در افزایش پدافند غیرعامل هستند تا این مهم را به آینده سازان انتقال دهند، گفت: آموزش و پرورش، تاثیر بسزایی در مباحث فرهنگ سازی دارد. و اطلاع رسانی در جامعه دارد. اگر به دنبال ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و رسیدن به نقطه مطلوب آن در بین دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده های آن ها هستیم، یقینا باید از ظرفیت مدارس و آموزش و پرورش کمک گرفت.

وی نواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدارس را شناساندن وظیفه این حوزه به دانش آموزان را به عنوان آینده سازان نظام دانست و گفت: به نظر می رسد بسیاری از دانش آموزان ما را به درستی از اهداف و برنامه های پدافند غیرعامل نمی توانند و عصر بر نواختن هفته زنگ بزنند. پدافند غیرعامل نیز غیرعامل این بخش به جوانان است.

انتهای پیام/