آیا اندازه گیری پروتئین / چربی بر اساس درصد تعیین می شود؟ : تغذیه

آیا اندازه گیری پروتئین / چربی بر اساس درصد تعیین می شود؟ : تغذیه


من فقط از این قطعات گوشت گاو به عنوان مثال استفاده می کنم زیرا در حال حاضر٪ s را پیش رو دارم. اگر می دانم قلب گاو 82٪ پروتئین و 18٪ چربی دارد ، آیا می توانم از این اعداد برای تعیین گرم پروتئین و چربی در قلب 1oz گوشت گاو استفاده کنم؟ در مورد سایر قطعات / قطعات نیز همینطور است … اگر می دانم گوشت گاو 86.5 protein پروتئین ، 13.5 fat چربی است ، آیا می توانم کلان وزن را تعیین کنم؟

(بله ، من می دانم که اینها نمونه های عجیب و غریب محصول هستند ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*