آیا پراکندگی مصرف الکل بر نحوه پردازش بدن شما تأثیر می گذارد؟ (جدا از افسردگی کمتر): تغذیه

آیا پراکندگی مصرف الکل بر نحوه پردازش بدن شما تأثیر می گذارد؟ (جدا از افسردگی کمتر): تغذیه


بگویید 4 لیوان شراب مصرف می شود.

سناریو 1: فرد 4 لیوان در یک شب و در مدت 4 ساعت (یعنی 1 لیوان در ساعت) می نوشد. آنها در روزهای دیگر هفته مشروب نمی نوشند.

سناریو 2: فرد هر روز یک لیوان شراب به مدت 4 روز می نوشد.

تفاوت آن با فردی که در سناریو 1 بیشتر افسرده است چیست؟ آیا خوردن آن در یک شب برای بدن شما بدتر است حتی اگر روزهای دیگر آن را ننوشید؟

سناریو پاداش اختیاری 3: شخص 2 لیوان شراب در شب به مدت 2 روز می نوشد.

تفاوت وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*