ابداع نانوکریستال های سلولزی برای بهبود دارورسانی و درمان سرطان – شما آنلاین


ابداع نانوکریستال های سلولزی برای بهبود دارورسانی و درمان سرطان
ابداع نانوکریستال های سلولزی برای بهبود دارورسانی و درمان سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، نانوکریستال های پلی ساکارید به دلیل کم هزینه، زیست تخریب پذیری بالا و زیست سازگاری، پتانسیل زیادی برای استفاده به عنوان حامل های دارویی افزایش یافته است. در همین راستا گروهی از محققان باهمکاری مصطفی یوسفی، زهرا ایدیان، حسین جهانگیریان، روشنک رفیعی مقدم و کامیار شاملی طی پژوهشی نانوکریستال های (CNC) […]

به گزارش خبرنگار مهر، نانوکریستال های پلی ساکارید به دلیل کم هزینه، زیست تخریب پذیری بالا و زیست سازگاری، پتانسیل زیادی برای استفاده به عنوان حامل های دارویی افزایش یافته است.
در همین راستا گروهی از محققان باهمکاری مصطفی یوسفی، زهرا ایدیان، حسین جهانگیریان، روشنک رفیعی مقدم و کامیار شاملی طی پژوهشی نانوکریستال های (CNC) حاوی ماده ۵-فلوئورواوراسیل (CNC/5FU) را برای وجود فعالیت های ضد سرطانی در مقابل سلول های سرطانی کولورکتال ارزیابی کردند.
آزمایش‌سنجی فروسرخ اشعه ایکس نشان داد که هیدرولیز در محیط اسیدی با موفقیت سلولز بی نظم را برای آزادسازی نواحی کریستالی تجزیه می‌کند.
همچنین میکروسکوپ الکترونی انتقالی، CNC/5FU را به صورت نانوبلورهای میله‌ای با طول و عرض متوسط ​​به ترتیب ۶۹.۵۳ و ۸.۱۳ نانومتر نشان داد.
علاوه بر آن بر آن تثبیت داروی ضد سرطان ۵FU پس از بارگذاری بر روی CNC، بهبود یافتن.
از سوی دیگر تحقیق نشان داد CNC/5FU علیه سلول‌های سرطانی کولورکتال HCT116 و HT-29 تأثیرگذار است.
به طور کلی، این پژوهش نشان داد که CNC/5FU می تواند یک نانوفرمولاسیون بالقوه برای بهبود دارورسانی در سرطان کولورکتال باشد.