ابهام در شورای اداری گچساران


نظر :

ابهام در شورای اداری گچساران

نشست اداری گچران با دستور کار گزارش مسئول بنیاد مهدویت شهرستان،معرفی معاون جدید برنامه ریزی و توسعه شورای عالی و همچنین بررسی مسائل شهرستان با حضور اعضای شورای تامین،روسای ادارات و در جلسات جلسات مدیران گچساران برگزار شد.

جلسه اداری گچساران برای دقایقی پشت درهای بسته و به دور از دید خبرنگاران برگزار شد. که البته از آن هم چون خبرنگاران حاضر به ورود به جلسه نشدند به نظر می رسد کلا در نبود کنفرانس بعد برگزار می شود.

گفتنی است: در حالی که مدیران از خبرنگاران درخواست می کنند دقایقی خارج از سالن حضور داشته باشند(بعلت صحبت های و نکات محرمانه با مدیران) اما بعد از ترک جلسه شورای اداری توسط خبرنگاران، مجددا بعد از دقایقی اصحاب رسانه از طرف نماینده به سالن جلسه دعوت. شدند که تلاش های مسئول روابط عمومی و مسئول حراست مدیر کارساز نشدند و خبرنگاران شهرستان گچساران دیگر به جلسه بازنگشتند.

چند سوال از فرماندار گچساران:

چه چیزی باید مطرح شود که نباید مردم از آن اطلاع پیدا کنند؟

آیا مثل روال عادی چنین جلساتی نمی شود از رسانه ها می خواهید این بخش را رسانه ای کنند؟؟

آیا مباحث مطرح شده قبلاً به مدیران گوش داده نشده بود که یکباره باید در همین پیشنهاد مطرح شود؟

آیا به غیر از شورای اداری که ورود رسانه ها آزاد نیست در جلسات دیگر مطرح شود؟؟

برای شفافیت باید بپرسیم :

آیا این موضوع ربطی به مردم داشت و برای مردم گچساران طبعاتی داشت که از زبان گویای مردم مخفی مانده است؟؟

نویسنده: