اجرایی سال جاری طرحهای مقابله با ریزگردها اجرا نشده است


نظر :

اجرایی سال جاری طرحهای مقابله با ریزگردها اجرا نشده است

به گزارش گزارش، محمدی سجادی در طرح‌های اعتباری ویژه برای مقابله با ریزگردها در خوزستان اظهار کرد: اعتبارات سال ۰۱ در اجرای ویژه طرح‌های مقابله با باریزگردها تصویب نشده است، اما تصمیمی که برای اجرای این طرح‌ها اعلام شده است، انجام نشده است.

وی افزود: در منطقه آبیاری و مراقبت از گیاهان کشت شده در کانون ریزگردها نیاز به اعتبارات برای فصل تابستان است و امیدواریم در سال ۱۴۱ اعتبار داشته باشد که به تابستان ۱۴۰۲ ختم می‌شود شاهد تخصیص خوبی به استان باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: تا پایان شهریورماه امسال اعتبارات سال ۱۱۰ برای اجرای طرح‌ها در حال حاضر منتظر اعتبارات سال ۱۴۰۱ برای اجرای طرح‌های مقابله با ریزگرد به خوزستان است.

سجادی عنوان کرد: برای توسعه طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان، نیازمند یکسری اصلاحات هستند. در این زمینه باید با مشارکت مردم و مدیریت انجام شود شاهد نوآوری‌هایی در طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: طبق آنچه در سال ۵ و ۹۶ برای مقابله با ریزگردها در خوزستان به تصویب رسید، باید ۳ هزار میلیارد تومان برای کل طرح هزینه می‌شد که تا کنون ۹۴ میلیارد تومان تخصیص داده می‌شود و ۲. هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی دولت می‌شود.

سجادی داد: اما این عدد مربوط به سال های گذشته است و با توجه به نرخ های جدید نیازمند اعتبار از ۲۰۰۰ و ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح هستیم.

وی افزود: سال گذشته برای اجرای طرح مبارزه با ریزگردها ۸۰ میلیارد تومان تخصیص خوزستان به آن داده شد که بخشی از آن از محل منابع ملی، هدفمندی یارانه‌ها و برخی از مجوزهای استانی بود که در بحث‌های مراقبت، آبیاری، نگهداری و سایر موارد مورد استفاده قرار گرفت. نیز برای این پدیده در استان هزینه شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: همچنین با این اعتبار تخصیص داده شده به صورت محدود و کانونی در سطحی کمتر از یک هزار طرح نهال کاری جدید در ریزگرد انجام شد تا خوزستانیم را در خصوص مقابله با ریزگردها در اجرا کنیم.

منبع: ایسنا

منبع : قدس آنلاین

نویسنده: