اصطلاح دستکاری بازار بورس – اعتبار نوین


دستکاری بازارهای فعالیت‌هایی را دربرمی‌گیرند که افراد را به طرق مختلف خلق می‌کنند، قیمت‌های ساخت و ایجاد تصویر غیرواقعی از فعالیت‌های بازار به‌منظور گمراه ساختن سایر سرمایه‌گذاران می‌شوند.

اصطلاح دستکاری بازار بورس

دستکاری بازار می‌تواند با روش‌های انجام شود.

دستکاری با انجام دادن و در مواردی با ارسال سفارشات صورت می‌پذیرد. دستکاری ممکن است شامل بالابردن قیمت ها (بادکردن سهام)، در برخی از موارد دیگر شامل کاهش قیمت ها و گروه های دیگر شامل افزایش و کاهش در زمان های متفاوت باشد.

ممکن است دستکاری در یک بازار (همانند بازار سهام) انجام شود یا شامل بازار (مانند بازار، بازار مشتقه یا کالا) شود.

همچنین دستکاری بازار توسط یک شخص انجام می شود یا با همکاری گروهی از دستکاری ها انجام می شود.

طبقه بندی های بسیاری برای انواع روش های دستکاری انجام شده است. دستکاری بازار در اولین سطح قابل تقسیم به چهار گروه هجوم، دستکاری مبتنی بر قرارداد یا الگو، جعل و روشهای قدرت بازار است. در این گروه‌ها می‌توان بر اساس سازوکار استفاده از روش‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری، ایجاد اطلاعات، ثبت بر روی اقدام، ایجاد و ایجاد بر اساس تقسیم‌بندی ایجاد کرد.