اوانجلین لیلی ستاره مارول در گردهمایی دستوری واکسن ضد کرونا شرکت کرداین اولین باری نیست که لیلی به خاطر نظراتش در مورد بهداشت عمومی مورد انتقاد قرار می گیرد. در مارس ۲۰۲۰، او پس از نوشتن در پست اینستاگرام «#businessasusual» و مقاومت در برابر فراخوان‌ها برای ماندن در خانه در روزهای اولیه همه‌گیری، به دلیل بی‌حساس بودن عذرخواهی کرد. در آن زمان، او همچنین با پدرش که با سرطان خون مرحله ۴ مبارزه می کرد زندگی می کرد.