ایجاد سازه های مطالعاتی در اتوبوس های شهری


با همکاری شهرداری اردبیل و اداره کل کتابخانه های عمومی استان، مجموعه های مطالعاتی در ۱۰ دستگاه اتوبوس شهری راه اندازی شد.

ایجاد سازه های مطالعاتی در اتوبوس های شهری

محمود صفری شهردار اردبیل گفت: با مرور ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهری به این سازه مجهز می شود.

️غنی سازی اوقات فراغت در داخل شهری، فرهنگ سازی برای مطالعه و آشنایی با مردم با عناوین و خلاصه کتاب ها از مهم ترین اهداف این طرح می باشد.