ایران در زمینه مواد غذایی با بحران مواجه نمی شود


به گزارش مرات؛ بهروز فروتن کارآفرین سرشناس ایرانی در حاشیه نمایشگاه ایران اگروفود با بیان اینکه ایران ظرفیت فوق العاده ای در تولید محصولات کشاورزی و غذایی دارد و اگر مدیریت کیفی و دلسوزی نیز وجود نداشته باشد، گفت: بحران غذا در جهان. و هشدارهایی که در این زمینه تا ۵ سال آینده می‌شود برای کسی پوشیده نیست اما در ایران با توجه به پتانسیل‌های موجود در صورت همراهی با بخش خصوصی و استفاده از خرد جمعی در تصمیم گیری مشکلی به وجود نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه در دوران قبل از انقلاب، تعداد واحدهای صنعت غذا ۶۰۰ مورد بوده است، افزود: در حال حاضر این رقم به ۱۱۰ هزار واحد رسیده است و اگر دولتمردان در این سال ها همراهی بهتری برای صنعت غذا به طور شایسته تر رشد می کنند.

فروتن بیان کرد: علاوه بر این، بر روی صنعت غذا و بخش کشاورزی الان می‌توانیم تولید کنیم، مصرف‌کننده باشد زیرا تولید شاکله تفکرات اجتماعی است و برای رشد تفکرات و باورها باید تغییر کند.

فروتن با بیان اینکه تا میز مشترک و تفکر مشترک میان دولت و بخش خاصی برای این صنعت رخ نخواهد داد، گفت: تعداد شرکت‌های تولیدکننده افزایش یافته اما جز این اتفاق می‌افتد.

وی درباره اینکه آیا در حال حاضر حاضر با دولتمردان همکاری می‌کند، در این زمینه، نمی‌کنید؟
فروتن با بیان اینکه اگر دولت می‌خواست صنعت غذا وضعیت بسیار مساعدتری داشت، نه اینکه در حال حاضر حاضر نیستیم که فردا چه وضعیتی پیش روی ما بود؟

مهر