این مطالعه نشان داد که کووید-۱۹ بیشتر زنان و دانشمندان اولیه را تحت تأثیر قرار می دهدتیم SciOPS اولین نظرسنجی کووید-۱۹ را در ماه می ۲۰۲۰ انجام داد که دقیقا یک سال بعد پیگیری شد. برای هر کدام، ما از اعضای هیئت علمی یک نمونه تصادفی از ۲۱ دانشگاه تحقیقاتی ایالات متحده که در زمینه زیست شناسی، مهندسی و بیوشیمی کار می کنند دعوت کردیم تا در مطالعه شرکت کنند و هر بار حدود ۳۰۰ دانشمند پاسخ دادند. با سؤالات چند گزینه ای و سؤالات باز، نظرسنجی ها این سؤال را مطرح کردند که چگونه محققان از نظر حرفه ای و شخصی تحت تأثیر این همه گیری قرار گرفتند.