این مطالعه نشان می دهد که آلودگی هوای شهرها بر ۲.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان تأثیر می گذاردبر اساس حدود دو دهه داده از بیش از ۱۳۰۰۰ شهر، محققان ۱.۸ میلیون مرگ در سال ۲۰۱۹ را به این سطوح ناسالم آلودگی هوای شهری، عمدتاً به شکل ذرات ریز (PM2.5) – قطرات مایع میکروسکوپی یا ذرات جامد نسبت دادند. در هوایی که قابل استنشاق هستند. محققان تخمین می‌زنند که اگر شهرها دستورالعمل‌های WHO را رعایت می‌کردند، می‌توانست از یک سوم مرگ‌های منتسب به ذرات معلق جلوگیری شود. به طور کلی، هر چه ذرات کوچکتر باشند، احتمال آسیب رساندن به سلامت افراد بیشتر است. به عنوان مثال، ذرات PM2.5 که قطر آنها ۲.۵ میکرومتر یا کمتر است، به اندازه کافی کوچک هستند که به ریه ها و جریان خون حمله کنند.