با افزایش سن، این ۸ بهبود خانه شما را ایمن تر می کندمونوکسید کربن (CO) یک گاز بی رنگ، بی بو و بالقوه کشنده است، بنابراین تشخیص آن می تواند نجات دهنده باشد. یکی را در هر سطح از خانه و زیرزمین خود نصب کنید، به خصوص اگر وسایل گرمایشی یا تجهیزاتی دارید که نفت، پروپان، گاز طبیعی یا چوب را می سوزانند. اگر یک گاراژ متصل دارید، آشکارساز طبقه اول را نزدیک آن قرار دهید اما نه در داخل آن. همچنین ممکن است بخواهید از آلارم‌های دود یا مونوکسید کربن که به‌صورت بی‌سیم متصل می‌شوند، استفاده کنید، که در صورت فعال شدن، در سراسر خانه به صدا در می‌آیند.