با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، جوانان باید برنامه ریزی برای مراقبت های اولیه را در نظر بگیرندمی دانید ضرب المثل قدیمی “آیا فردا اتوبوس می تواند مرا بزند؟” سودور گفت: «کووید نیز به ما نشان داد که همه چیز غیرقابل پیش‌بینی است. برای افرادی که در دهه بیست یا سی سالگی خود بیمار نیستند، ممکن است این فکر مفید باشد که “خب، اگر فردا اتوبوس به من برخورد کند، چه کسی به جای من صحبت می کند؟” “