با این روش از شرمومیت غذایی راحت شوید


نتیجه خوردن غذای بیماری، فاسد یا سمی است و شایع‌ترین علائم مسمومیت غذایی شامل حالت تهوع، استفراغ، درد شکمی و اسهال است. در این اینفوگرافیک به چند راه ساده برای رهایی از این موضوع اشاره شده است.

  مسمویت غذایی


بیماری ناشی از غذا که بیشتر به آن مسمومیت غذایی گفته می‌شود، نتیجه خوردن غذای آلوده، فاسد یا سمی است و شایع‌ترین علائم مسمومیت غذایی شامل حالت تهوع، استفراغ، درد شکمی و اسهال است. علائم مسمومیت غذایی بسته به منبع خطر می‌تواند متفاوت باشد. در این اینفوگرافیک به چند راه ساده برای رهایی از این موضوع اشاره شده است.

نتیجه خوردن غذای بیماری، فاسد یا سمی است و شایع‌ترین علائم مسمومیت غذایی شامل حالت تهوع، استفراغ، درد شکمی و اسهال است. در این اینفوگرافیک به چند راه ساده برای رهایی از این موضوع اشاره شده است.

بیماری ناشی از غذا که بیشتر به آن مسمومیت غذایی گفته می‌شود، نتیجه خوردن غذای آلوده، فاسد یا سمی است و شایع‌ترین علائم مسمومیت غذایی شامل حالت تهوع، استفراغ، درد شکمی و اسهال است. علائم مسمومیت غذایی بسته به منبع خطر می‌تواند متفاوت باشد. در این اینفوگرافیک به چند راه ساده برای رهایی از این موضوع اشاره شده است.

غذای سرخ شده