ببینید | امروزی که محقق شد…


به گزارش مرآت، شهید مهدی زاهدلویی از تبار همان هایی است که فدای دین و وطن شدند و در غبار فتنه های این سال ها، برای امنیت این مردم، جانشان را تقدیم کردند تا ما به یقین برسیم که اگر دلمان امام حسینی باشد، راه شهادت باشد. همچنان به سوی مشتاقان باز است.

انتهای پیام/