برداشت خوشه های انگور از باغات مشگین شهر


با نزدیک شدن به پاییز میوه انگور آماده برداشت می‌شود و این میوه در فصل تابستان می‌رسد.

تاکستان های این روزها با خوشه های طلایی تزئین شده و زیبایی به طبیعت روستاهای این شهرستان بخشیده شده است.

با توجه به فرا رسیدن پاییز این روزها باغداران این میوه طلایی را می گیرند و دسترنج خود را می بینند و از تن به در می کنند.

بخشی از این انگورها را به محصول پرخاصیت کشمش تبدیل می کنند و کشمشی که تولید می شود نامش کشمش آفتابی است.