بوم گردی را بهتر بشناسیم


در تعریفی جامع، بوم گردی به معنی گردشگری با محیط‌زیستی و رعایت فرهنگ و آداب و رسوم همان زیستگاه است.

بوم گردی

علیرضا شجاعی نوری

به نظر شهر، برنامه‌ها و گزارش‌های گردشگران در بوم گردی، از مرحله جذاب ساده به طبیعت گسترش می‌یابد و به دنبال شناخت رازها و زیبایی‌های طبیعت و فرهنگ بومی منطقه می‌رود. در واقع سعی می‌کند که درک طبیعت و ساختار بومی و فرهنگی زندگی مردم جامعه میزبان لذت ببرد. به این شکل هم مسافرت از سفر لذت می برد و هم جامعه محلی می تواند از زندگی روزمره خود بهره اقتصادی ببرد و دارای شغل مرتبط با سبک زندگی باشد.

مهم ترین تأثیر آن، حفظ محیط زیست، فرهنگ و آداب و رسوم منطقه و معرفی آن به سایر اقوام و مردم است. با توجه به آشتیاق فزاینده مردم و گردشگران به بومگردی در سراسر دنیا با هدف حضور در سبک‌های زندگی بومی مناطق مختلف، فرصت مناسبی برای استفاده از این بخش گردشگری وجود دارد.

از طرفی طراحی و ایجاد امکانات اقامتی و سازگاری با فرهنگ و طبیعت منطقه می‌شود که میزان ورود آسیب‌های ناشی از حضور گردشگران به فرهنگ و بوم و محیط زیست محیط زیست به کمترین حد ممکن برسد.

مناطق در حوزه بوم گردی پیشتاز و موفق هستند که مدیران و مردم آن را در درجه اول با برنامه‌ریزی درست زمینه آموزشی را برای پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه ارائه دهندگان. تبیین و تفهیم قوانین و باورهای معنوی و آداب و رسوم مردم محلی به گردشگران و تقویت مسئولیت پذیری و ایجاد همکاری و مشارکت بین مردم منطقه و گردشگران به گونه‌ای است که باعث انتقال فرهنگ بومی به گردشگران و دوستی ۲ جامعه میهمان و میزبانی می‌شود. نیازات تقویت بوم گردی است.

در بسیاری از مناطق روستایی به دلیل عدم برنامه ریزی درست و کنترل دستگاه های اجرایی تنها با ورود گردشگران، بوم گردی رعایت نمی شود، اما لبه تیز و برنده این صنعت، جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را در این مناطق به وجود می آورد. آورده که امیدواریم با همکاری مردم از این موارد کاسته شود.