بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کووید در یک سال است زیرا omicron افراد واکسینه نشده و مسن را هدف قرار می دهداو افزود: «حتی اگر به عنوان یک جوان ۲۵ یا ۳۵ ساله احساس خوبی داشته باشید، یک شانس دارید، یک شانس کوچک. اما دو، شما نمی دانید چه کسی را می توانید آلوده کنید. شما نمی دانید آن خانمی که بیرون کنار شما نشسته است یا خانمی که در فروشگاه با او کار می کنید نقص ایمنی دارند یا اینکه آنها در خانه فردی دارند که نقص ایمنی دارد. این یک اثر پروانه ای است.»