تضییع حقوق شهروندی با چاشنی خطر


شهرداری در هر پروژه ای باید نکات ایمنی را رعایت کند تا خدایی حادثه ای ناگواری اتفاق نیافتاد.

شهرداری اردبیل در بلوار شهدا در رو به روی اداره پست عزمش را جزم کرده تا پل عابر پیاده برای حفظ ایمنی ترد احداث کند و برای این کار در دو طرف بلوار، هشت عدد صفحه فولادی هر کدام با چهار پیچ نازک به منظور قرار دادن است. پایه پل عابر نصب کرده است.

هر کدام از این صفحه های فولادی چهار پیچ را دارد که به قدر ۵ تا ۱۰ سانتی متر از صفحه بیرون مانده و همه روزه به زمین در ساعات شب، باعث خوردن می شود.

رها شدن چند ماهه این طرح واقعاً جای سوال و تاسف دارد و نشان می دهد که شهرداری و شورای شهر به سلامتی توجهی ندارند.

علاوه بر این، با توجه به نصب این صفحه های فولادی درست در وسط و بر روی پیاده رو، جای سوال است که شهروندانی که قصد عبور از پیاده رو در وضعیت فعلی و به ویژه بعد از نصب پل عابر را دارند، از کجا باید عبور کنند. کنند؟
این اقدام شهرداری بر مخاطرات مترب، اشکال فنی هم دارد که باید توسط سیستم مهندسی و شهرسازی بررسی شود.

همچنین با توجه به کم توجهی شهرداری در ایجاد شرایط تردد ایمن شهروندان، لازم است که دادستان محترم اردبیل نیز متولی امر را مجبور به نصب و یا ایمن محل اجرای طرح بکند.

همه متولیان امر در برابر حوادث محتمل در آن مکان مسئول هستند و امید دارند که حادثه ناگواری در آن محل رخ دهد.