تعهد‌های حیات‌بخش کهگیلویه معطل اصلی هستند


به گزارش خبرنگار کهگیلویه،حجت‌الاسلام سید محمد موحد عصر درست در این لحظه همراه خود محمد باقر نوبخت رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ملت دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

{در این} مونتاژ مشاور افراد کهگیلویه، بهمئی، چرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنده همراه خود تخصیص شهرت برای اجرای مجوز به تعهد‌ها {در این} بخش انتخابیه خاص می‌شود: این معنی باید به گونه‌ای باشد کدام ممکن است به خوبی بافت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد ها جان یک بار دیگر می‌گیرند.

موحد همراه خود ردیابی به تعهد سوئیچ آب کشاورزی به حومه غربی دهدشت ذکر شد: این تعهد سابقه ۱۳ ساله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ۲۲ سهم پیشرفت را دارد واقعاً این امر فوق العاده درگیر کننده است.

وی در بخشی اجتناب کرده اند صحبت‌های شخصی همراه خود ردیابی به تعهد سوئیچ آب به ۴ شهر ذکر شد: حضرتعالی می‌داند کدام ممکن است در جهان گرمسیری کهگیلویه همراه خود تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آبی روبروست، آن را بسیار حیاتی می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به {در این} مقامات نوک یابد ولی ساده تعدادی از کیلومتر اجتناب کرده اند آن کار شده است.

موحد همراه خود ردیابی به اینکه این ساختار برای غنی سازی فاز اول نیازمند ۶ هزار میلیارد ریال شهرت است، خطاب به نوبخت ذکر شد: اجتناب کرده اند حضرتعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کف دست اندرکاران مقامات اجتناب کرده اند مجموعه استفاده می کنند همراه خود تمام توان به این تعهد کمک می کنند.

وی همراه خود ردیابی به وضعیت تعهد سوئیچ آب به شهر لیکک خاص کرد: این تعهد نیز کمتر از پنجاه سهم پیشرفت را دارد کدام ممکن است افراد گران گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرتمند بهمئی را برای تامین آب روستاهای فراگیر بروند دارد.

موحد مشکلات عدیده دیشموک را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها در آن بخش را متذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: تعهد غیرقابل اصلاح آب این شهر هم فوق العاده بیش از حد است کدام ممکن است همراه خود معضل انتخاب مقامات را برای رفع آن خواستارم.

موحد در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند صحبت های شخصی همراه خود ردیابی به تعهد سوئیچ آب به ۴۰۰ پایین اراضی کشاورزی دشت بن لنده ذکر شد: این تعهد همراه خود مشارکت بنیاد علوی در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تزریق هفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیارد تومان شهرت اجتناب کرده اند سوی مقامات می‌رسد.

وی همراه خود تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید راه‌های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری خاص داشت: ۲ تعهد چرام_چاخار_ طسوج در شهرستان چرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد سیلم به برفکون هر کدام به یکصد میلیارد ریال شهرت نیازمند هستند.

مشاور افراد کهگیلویه بهمئی چرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنده در مجلس شورای اسلامی همراه خود دعوت اجتناب کرده اند رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ملت نیازمند حضور وی در شهرستانهای بخش محدوده شد به همان اندازه اجتناب کرده اند نزدیک شاهد مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو تعهد ها باشید.

معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه این سیستم بودجه ملت همراه خود تشکر اجتناب کرده اند سید محمد موحد برای خاص مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات بخش انتخابیه دستورالعمل ها ویژه برای تصور مشکلات این تعهد ها صادر تبدیل می شود.

انتهایی پیام/۸۲۰۱۶