توسعه پارک هوشمند در شهر آمریکایی | تابلوهای راهنمایی که با پنل‌های خورشیدی کار می‌کنند


به گزارش همشهری آنلاین، کارمندان، دانشجویان و بازدیدکنندگان دانشگاه ویسکانسین همیشه از دسترسی کافی به پارکینگ‌های همشهری آنلاین برخوردار نیستند و این در حالی است که ترافیک خودرویی، ایمنی حمل و نقل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. در این راستا، دانشگاه‌های هوشمند ویسکانسین در نظر دارند با استفاده از خدمات و سنسورهای دیجیتالی، مرکز ۱۰۴ جریبی آن را پوشش می‌دهند و سپس در سایر نقاط شهر نیز پیاده‌سازی می‌شوند. در این راستا، از نظارت بر پارک برداشت می‌شود که برای کنترل فضای پارک خودروها با استفاده از سنسورهای دیجیتال، داده‌های زمان واقعی و اجرای هوشمند است. در نتیجه این اقدام، چهار هزار و ۷۰۰ کارمند و ۲۳ هزار دانشجوی دانشگاه به هنگام پارک کمترین مشکل را تجربه خواهند کرد و ترافیک خودرویی به حداقل خواهد رسید.

توسعه پارک هوشمند در شهر آمریکایی |  تابلوهای راهنمایی که با پنل‌های خورشیدی کار می‌کنند

دانشگاه جامع کانسین در نظر دارند و هدف خود را برای نصب هزار و ۲۰۰ سنسور دیجیتالی در سراسر فضای پارک و خیابان‌های اطراف دانشگاه بپردازند و بر آن‌ها در یک مرکز پردازش داده‌های نظارت‌کننده انجام می‌دهند. علاوه بر این، قرار دادن تابلوهای راهنمایی و رانندگی در دانشگاه و اطراف آن نصب می شود که نیروها را باید در مسیریابی موفق، کاهش طول سفر، بهبود ایمنی پیاده و ارتقای کلی محیط دانشگاه قرار داد. کمک خواهد کرد.

در نهایت، در نظر دانشگاه ویسکانسین، نرم‌افزار می‌توانند امکان دسترسی کاربران را از زمان دسترسی واقعی به فضای خالی پارکینگ‌ها فراهم کنند. افراد می‌توانند به‌راحتی و با نصب این نرم‌افزار روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند خود از تمام خدمات این نرم‌افزار بهره‌مند شوند و حتی از محل پارک باخبر نیز هزینه کنند.

منبع: ایمنا