جدیدترین واکسن‌ها برای کودکان زیر ۵ سال


جدیدترین واکسن‌ها برای کودکان زیر ۵ سال

آپوروا مانداویلی

آپوروا مانداویلیگزارش در مورد ویروس کرونا

اما آیا اطلاعات جدیدی در مورد اثربخشی واکسن در کودکان زیر ۵ سال وجود ندارد؟

با ادامه کارآزمایی تا ماه دسامبر، برخی از کودکان به نوع Omicron آلوده شدند که به شرکت‌ها بینشی از عملکرد واکسن در دنیای واقعی داد و سازمان غذا و دارو را بر آن داشت تا مجوز دو دوز واکسن را در نظر بگیرد.

اما با افزایش تعداد عفونت‌ها، داده‌ها از این تصمیم پشتیبانی نمی‌کنند.