جرمیا استاملر، که به مهار بیماری قلبی کمک کرد، در ۱۰۲ سالگی درگذشتاین چرخه بارها و بارها انجام شد، دکتر. استاملر گفت، در حالی که با انجمن‌های تجاری از جمله مؤسسه گوشت آمریکای شمالی که برخی از تحقیقات او در مورد رژیم غذایی و سلامت قلب را به چالش می‌کشید، برخورد کرد. (دکتر استاملر هرگز با نمک آشپزی نمی کرد و از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می کرد که شامل مقدار نسبتاً بالایی روغن زیتون، میوه ها و سبزیجات است.) همانطور که او گفت، موسسه گوشت «نظر بسیار ساده ای داشت: چرا دان آیا تحقیق می کنید، مقاله می نویسید، آنها را منتشر می کنید و سکوت می کنید؟ ما احساس نمی‌کردیم که این وضعیت مناسبی برای افرادی است که در مورد یک مشکل علمی با اهمیت بهداشت عمومی تحقیق می‌کنند تا تحقیق را انجام دهند و سپس آن را دفن کنند.»