جشنواره های زمستانی نقطه قوت گردشگری اردبیل


با تجهیز زیر ساخت های گردشگری زمستانی در استان اردبیل و معرفی کامل جاذبه های زمستانی استان برای جذب گردشگر این فصل می تواند نقطه قوت گردشگری اردبیل باشد.

جشنواره های زمستانی نقطه قوت گردشگری اردبیل

به گزارش دیدشهر، استان اردبیل به دلیل اقلیم جغرافیایی در نیمی از سال با بارش برف و باران است. این استان سردترین منطقه منطقه می‌شود و کمترین دما را در طول سال دارد. در سال‌های گذشته سردی هوا در نیمی سال تهدیدی برای گردشگری استان قلمداد می‌شد و عمده سفرها به اردبیل از مناطق فصول بهار و تابستان بود.

بی برنامگی در رونق گردشگری زمستانی

استانی مانند اردبیل از قابلیت‌های گردشگری زمستانه متفاوتی بهره‌مند است که هنوز نمی‌توان آن را برای همگان معرفی کرد. تعطیلات زمستانی در کنار ضعف تبلیغاتی و زیرساختی نقش مهمی در این وضعیت داشته است.

البته در کل کشور گردشگری زمستانی مورد توجه قرار نگرفته و به تبع آن اردبیل هم برنامه ای در این خصوص نیست.

در این مورد محمدباقر محمدی، کارشناس حوزه گردشگری گفت: علی رغم وعده های جذاب زمستانی بیدار، عملا هیچ زیرساختی را در این راستا ارائه شده اند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل برفی در اردبیل اظهار کرد: برخی از عوامل جذاب زمستانی بیدار، عملا هیچ زیرساختی را در این راستا فراهم کرده اند.

محمدی اظهار کرد: اینکه گردشگری اردبیل به ایام گرم و صرفاً در آب های گرم معدنی محدود می شود که هیچ برنامه ای در گردشگری خاص استان صورت نگرفته است.

کارشناس حوزه گردشگری گفت: ما در طول سال های گذشته با آمار و ارقام حضور از حضور گردشگران در اردبیل وجود داشته است اما این حضور عایدی زیادی برای استان ندارد.

محمدی با اشاره به جاذبه‌های طبیعی استان اردبیل در فصول سرد سال گفت: گردشگری زمستانی علمی ادعای متولیان امر نه، بلکه با توجه به شرایط بیدار فعلی تا سال های سال، همچنان در خواب خواهد ماند.

وی اظهار کرد: ما باید با برنامه ریزی مناسبی در جهت رونق گردشگری زمستانی داشته باشیم و از این ظرفیت و پتانسیل به صورت ویژه بهره ببریم.

کارشناس حوزه گردشگری، اردبیل را استانی ارزان برای گردشگران و معرفی کرد و گفت: با برنامه ریزی مناسب می توان تمام فصول سال از گردشگری نفع برد.