جنایات فوری فوری‌ها باعث سرنگونیتر آن‌ها شد/برگزاری راهپیمایی روز قدس در ۵۰ سطح استان سمنان


رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی استان سمنان در گفتگو همراه خود مرآت:

حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین غلامرضا قندهاری رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی استان سمنان در گفتگو همراه خود خبرنگار مرآت همراه خود ملاحظه به صدور مجوز راهپیمایی به صورت مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنفش نبودن وضعیت وضعیتی در استان، ذکر شد: راهپیمایی روز قدس امسال ۲ سال قبلی خودرویی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید داریم. حضور همراه خود شکوه افراد چون همه وقت، حماسه عکس را رقم بزند.

رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی استان سمنان ضمن دلیل این سیستم راهپیمایی درست در این لحظه قدس، دقیق کرد: راهپیمایی روز قدس در ۵۰ سطح استان برگزار احتمالاً خواهد بود.

قندهاری همراه خود ردیابی به آغاز راهپیمایی در شهرستان سمنان ساعت ۱۱ صبح اجتناب کرده اند میدان امام رضا(ع) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالی سمنان شکسته نشده داشت، گفت: سخنران پیش اجتناب کرده اند خطبه‌های نماز جمعه روز قدس در سمنان آیت‌الله سعیدی رئیس محل کار عقیدتی سیاسی فرماندهی کل. قوا است.

وی در شکسته نشده افزود: راهپیمایی در شهرستان شاهرود ساعت ۱۰:۳۰ صبح اجتناب کرده اند ابتدای جاده مصطفی خمینی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه مصلی پیامبر اعظم(ص) شکسته نشده می تواند داشته باشد.

قندهاری همراه خود دقیق اینکه در شهرستان دامغان ساعت ۱۱:۳۰ صبح راهپیمایی اجتناب کرده اند میدان شهدا تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مصلی نماز جمعه خاتمه خواهند کشف شد، ذکر شد: راهپیمایی در شهرستان گرمسار اجتناب کرده اند میدان انقلاب اسلامی به همان اندازه مسجد کامل شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعت ۱۱ برگزار احتمالاً خواهد بود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در شهرستان میامی راهپیمایی اجتناب کرده اند ساعت ۱۱:۳۰ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند میدان بسیج به همان اندازه مصلی نماز جمعه این شهر است، افزود: در شهرستان مهدیشهر راهپیمایی اجتناب کرده اند ساعت ۱۱ صبح تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر اجتناب کرده اند میدان شهدا به همان اندازه مسجد کامل مهدیشهر تحریک کردن شد. بود.

شورای توافق بازاریابی اسلامی سمنان دقیق کرد: در شهرستان آرادان نیز راهپیمایی اجتناب کرده اند ساعت ۱۱:۳۰ آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر حرکت اجتناب کرده اند مسجد صاحب الزمان(عج) به همان اندازه مصلی نماز جمعه آرادان رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این راهپیمایی روز قدس در شهرستان سرخه ساعت ۱۱:نیم ساعت است. تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند میدان ولیعصر(عج) به همان اندازه حسینیه شهدا خواهند بود.

توافق بازاریابی اسلامی استان سمنان همراه خود ردیابی به ورزش‌های درست در این لحظه رژیم شورایی به نمازگزاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الاقصی، اظهار کرد: رژیم غذایی قابل مقایسه با عالی غریق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا زدن، بافت خطر می‌کنم کدام ممکن است اجتناب کرده اند مخالفت‌ها {در سراسر} دنیا همراه خود رژیم رژیمی. در جاری تعیین کنید گیری است؛ بازو به چنین جنایاتی زده است کدام ممکن است همین جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها باعث سرنگونی سریعتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند موعد این رژیم منحوس تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به تصویر کم نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً پرسیده می شود داخلیان ساکن لندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل دنیا به جنایات گزارش‌ها نسبت کرد.

قندهاری همراه خود ردیابی به توان موشکی فلسطینیان کرد: موشک‌هایی کدام ممکن است اخیراً اجتناب کرده اند سمت غزه به اسرائیل پرتاب شده‌اند، دیدها را بشدت گروتسک انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون به‌ها در هیچ سطح‌ای اجتناب کرده اند فلسطینی‌ها بافت اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی نمی‌کنند.

رئیس توافق بازاریابی اسلامی استان سمنان در نهایت کرد: طبق رسم هر ساله تصمیم سراسری روز قدس خوانده احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به جناحاتی کدام ممکن است اخیراًاً رژیم شورایی مرتکب شده امیدواریم امسال حضور افراد پرشکوه‌تر باشد به همان اندازه در عین جاری همراه خود مسلمانان مسلمان فلسطینی، مایه همدردی داشته باشد. دلگرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت مرکز آنها باشیم.

انتهای پیام/ز