حاضر توصیه رایگان در پردیس باکلاسبه گزارش همشهری اینترنت، شهردار جهان ۱۳ ضمن گرامیداشت روز قدس دانستن درباره این سیستم‌های در زمان حال اظهار داشت: «شهرداری منطقه۱۳ همسو همراه خود مناطق ۲۲ گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل اداره کل باکلاس، ویژه این سیستم‌های متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعددی را اجرا می‌تدریجی.»

«محمدهادی علی احمدی» افزود: «همزمان همراه خود فینال جمعه ماه مبارک رمضان، پردیس باکلاس اجتماعی منطقه۱۳ در ضلع شمال جاده انقلاب، در برابر این سینما سپیده مستقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود برپایی استیج میزبان راهپیمایان در زمان حال عظیم است.»
او شکسته نشده داد: «{در این} پردیس ۸ اتاقک همراه خود حاضر شرکت ها اجتناب کرده اند جمله ساخت محصولات باکلاس ویژه در زمان حال، معاینه‌ای، توصیه بانوان، این سیستم‌های کودکان، آموزش‌های شهروندی، عکس‌های از دوام، بازی، ستاد راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… پرانرژی است.»
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت: «علاوه بر این به همین رویداد همراه خود هدف خشمگین نگه از گرفتن قطعا ارزش آن را دارد‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت از دوام، حاضر خیابانی «از دوام فلسطین» در بوستان‌های جهان در جاری اجراست.»