حذف آرزوی، سفره مردم را می کند تر می کند/ یارانه جبرانی به مردم پرداخت می شود


به گزارش خبرنگار مرآت؛ تغییر قیمت فراورده های آردی صنعتی و افزایش ماکارونی است که در چند روز گذشته موضوع افزایش قیمت و تشویش خاطر اذهان عمومی است و به شایعه پراکنی هایی از ایجاد گرانی ها از حدف آرزو می شود.

علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی جامعه و نماینده مردم دامغان در با خبرنگار مرآت در خصوص خصوصیات مثبت حذف اقتصادی آرزوی بر بدنه جامعه گفت: گفتگوی ارزی ۴۲۰۰ تومانی تنها در اختیار یک فرد خاص قرار دارد و زمینه رانت و فساد را دارد. بود و مجلس و دولت با حذف آن باعث کوتاه کردن دست مفسدان و کمک به اقشار ضعیف جامعه شده اند.

این عضو ملت در ادامه بیان کرد: با حذف آرزویی و یارانه هایی که دولت برای طبقات محروم در نظر می گیرد، شرایط قشر نیازمند جامعه بهتر خواهد شد و فاصله های طبقاتی کمتر می شود.

وی در توضیح حذف یارانه آرد در کشور افزایش قیمت ماکارونی کرد: در ما به این دلیل است که به گندم یارانه تعلق می گیرد، سود جویان و دلان به دنبال آن هستند که با همسایه سودهای کلانی را می بینند. کنند، فلذا می بایست اقدامی صورت گیرد تا جلوی این گرفته شود.

علیزاده با اشاره به جنگ روسیه و یک کشور به عنوان عامل خارجی در افزایش قیمت گندم، بیان کرد: از طرف دیگر به دلیل وجود این موضوع به عنوان انبار غله جهان شناخته می شود و با این جنگ توان تولید نمی شود و روسیه نیز گندم را برای مصارف داخلی خود قرار می دهد. نیاز، قیمت جهانی گندم با افزایش ۱۲۳ درصدی است.

وی ادامه داد: عامل دیگر عامل داخلی است یعنی افراد رانت خوار و سوء استفاده‌گری هستند که از یارانه‌های دولت در جهت استفاده از آنها استفاده می‌کنند. یعنی دولت گندم را به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان از کشاورز می خرد و در قالب یارانه و حدود ۶۷۰ تومان به نانوا می‌دهد تا به دست مردم برسد. اما عده ای در میان و به عنوان موجود یارانه ارد را به این همسایه می دهد .

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مشخص می کند: حتی برخی از صنایع آردهای یارانه ای را دریافت می کنند اما محصول خود را در بازار با قیمت آزاد می فروشند، از این جهت که قصد داریم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام دهیم.

بنا به گفته این عضو خانه ملت از این پس یارانه آرد واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی برداشته شده است و با همان قیمت آزاد به دست آنها می رسد تا زمینه قاچاق و احتکار از آنها برداشته شود و از سوی دیگر به این معناست که گرانی نان بر عموم مردم. جامعه نیاورد یارانه نان به دست خود خانوارها خواهد رسید تا مدیریت مصرف انجام فشار می گیرد.

علیزاده در نهایت خاطر نشان کرد: در مجلس ۲۵ هزار میلیارد تومان در ازای مابه التفاوت یارانه ها و پرداخت آن به مردم در نظر گرفته شده است، اما در حال حاضر تنها یارانه واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی حذف شده و دولت و مجلس فعلا یارانه نان است. را تغییر نداده است و به محض تغییر مابه التفاوت آن به خانوارها پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/