حذف کامران نجف زاده از صدا و سیما؟ | سرنوشت نجف زاده پس از بازگشت از آمریکابه گزارش همشهری آنلاین، ستفان دوجاریک، سازمان ملل متحد گفت: ما برای عملکرد حرفه‌ای کامران نجف‌”ارزش فوق‌العاده” قائلیم.

سال‌های فعالیت خبرنگاری نجف زاده در آمریکا با رویدادهای ویژه در تاریخ معاصر گره خورد و گزارش‌های متنوع و متفاوت تهیه و پخش کرد.

نجف زاده سه هفته قبل از علی رجبی، جانشینش و پوشش مجمع عمومی سازمان ملل متحد به همراه خانواده از نیویورک به تهران بازگشت و اکنون در مرخصی به سر می‌برد.