خواه یا نه ما نخواهیم شد خرگوش باشیم، لاک پایین بودن؟! / وقتی سنگ غول پیکر سیگنال نیفتادن است


ویروس کرونا :

دانش خاکستری

آیا ما نمی توانیم خرگوش باشیم، لاک پشت بودن؟!  / وقتی سنگ بزرگ نشانه نیفتادن است

وقتی سنگ غول پیکر علامت گذاری نشده است، چه کنیم؟!

خیلی اجتناب کرده اند آرزو می کنیم خیلی کارها را انجام دهیم، با این حال هر طور هم کدام ممکن است به آن است ظاهر شد کنیم، انجام این کارها برایمان با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت می کنیم کدام ممکن است انجام مناسب آنها اجتناب کرده اند بالقوه ما خارج است.

به همین دلیل ما اصلا سراغ آنها نمی رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور نمی شویم.

با این حال ببینم ما در دبستان منصفانه عامل داشتیم به تماس گرفتن قطع! این قطع بندی برای چنین مواقعی بود.

برای دستیابی در هر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری باید منصفانه سری کارها را در یک واحد بازه روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت مستمر انجام دهیم به همان اندازه به موفقیت برسیم.

مثلا برای تکل آیلتس ۶ (مثلا) باید ۶ ماه زمانی ۴ ساعت زبان بخونیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون نمیتونیم ازش توجه پوشی میکنیم.

با این حال اگر به جای آن ۴ ساعت در روز، ۴ ساعت در روز را در تذکر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ۲ ساعت را به ۴ به همان اندازه ربع ساعت قطع کنیم، قطعاًً می توانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه {در این} صورت بعد از سه سال آیلتس ۶ را بگیریم ۹ بعد اجتناب کرده اند ۶ ماه. به قول معروف، اگر نتوانیم خرگوش باشیم، می توانیم لاک پایین باشیم!

برای دستیابی در یک واحد هدف، باید به انجام وظایف تصمیم گیری شده یکپارچه داد. وقتی می گوییم «پرچم نشویم» منظورمان اینجا است کدام ممکن است انجام مداوم این وظایف (عادات) دردسر است، به همین دلیل اجتناب کرده اند انجام این وظایف کف دست می کشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست را می پذیریم. با بیرون دعوا میدان را انصراف خواهیم کرد!

دلیل این است که علت است کدام ممکن است وزنه های با کیفیت صنعتی را بلند می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر بار آنها می مانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سنگ غول پیکر را بخوریم، در پایان می توانیم همراه خود حمل تعدادی از بار سنگ ها، سنگ غول پیکر را جابجا کنیم. مناسب مثل مورچه ها! مورچه ها جزو سودآور ترین موجودات {در این} زمینه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب است بدانید کدام ممکن است نقطه ضعف ظاهری آنها باعث موفقیت آنها تبدیل می شود.

منتقدان این رویکرد قابل انجام است آن را تخلیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده بدانند، با این حال فراموش می کنند کدام ممکن است دیر رسیدن بیشتر اجتناب کرده اند به هیچ وجه نرسیدن است!

خواه یا نه ما نخواهیم شد خرگوش باشیم، لاک پایین بودن؟!

در تعهد های جهان کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد کارهای زیادی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال هاست کدام ممکن است این گرایش ها یکپارچه دارد با این حال ادامه دارد همراه خود تحویل داد ۴۱ سال اجتناب کرده اند انقلاب ادامه دارد همراه خود این رفتار برای عجله خرگوش هر دو لاک پایین نمی رسیم ???? ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تصادفات زیادی {در این} شهرستان در خصوص تعهد های خاص رخ داده است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند مسئولان بپرسید خواه یا نه لاک پایین بودن را بلد نیستید؟

تعهد تونل دل؟؟؟

تعهد آبرسانی به دشت مور ??

تعهد پردیس آثار هنری ??

تعهد خیابان کمربندی

تعهد سینمای شهر؟؟

تعهد لاستیکی

تعهد پتروشیمی

تعهد سد………. ?????

را انتخاب کنید و انتخاب کنید….

اگر لاک پایین بودن بلد نیستید، لطفا کار را به کارمندان آن بسپارید… هر دو حداقل همراه خود افراد شفاف باشید به همان اندازه ارائه می دهیم کمک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انجام دهید…

نویسنده: دانش خاکستری