«خودپستچی گری» معضل اصلی پست/رشد ۵۱ درصدی درآمد پست استان در سالجاری


به گزارش خبرنگار مرآت، حمیدرضا آقاجانی، مدیرکل پست استان سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به این پست در زمینه تجارت الکترونیک به عنوان پیشگام درتلاش گفت: پست استان سمنان با ۱۱ دستگاه اجرایی برای ارائه خدمات مدیریت تفاهم نامه امضا کرده است.

وی با بیان اینکه ترافیک پستی به ازای هر شهروند در جهان و کشوهای پیشرفته بالای ۶۰۰ مرسوله در سال است، اظهار کرد: سرانه مرسوله پستی در منطقه خلیج فارس به ازای هر شهروند بین ۱۵ تا ۲۰ مرسوله در سال و در ایران بین ۵ تا ۱۰ مرسوله در سال است.

کل پست با اشاره به رشد مرسولات پستی در مدیر ایام گزارش، بیان کرد: آمار ترافیک پستی ناشی از خرید اینترنتی در استان سمنان روبه افزایش است.

آقاجانی همچنین تصریح کرد: فعالیت پست و ترافیک پستی در دوران بارداری باعث افزایش ۲ تا ۳برابری مرسولات پستی در استان سمنان شد.

مدیرکل پست استان سمنان با بیان اینکه ۲۰هزار مرسوله خرید اینترنتی از پست استان سمنان نیمه نخست امسال به نقاط مختلف صادر شد که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی است، گفت: ۵۵ هزار و ۵۰۰ مرسوله خرید اینترنتی نیمه اول امسال از طریق پست وارد استان سمنان. که شماره مرسوله های پستی ۱۷ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به ورود ۴۷۰ مرسوله محصولات خارجی بیان کرد: ۲۶۶ مرسوله محصولات خارجی از پست استان سمنان است.

آقاجانی گفت: نیمه نخست امسال در مجموع ۵۵۰هزار مرسوله از سوی پست استان سمنان جابه‌جا شد که ۳۶درصد افزایش و درآمد پستی ۵۱‌درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه خودپستچی‌گری باعث افزایش هزینه می‌شود، گفت: باید از پست به جای خودپستچی‌گری فرهنگ‌سازی شود.

به مدیرکل پست استان سمنان، ۵۰ تا ۶۰ درصد پستی در استان سمنان به صورت خودپستچی‌گری انجام می‌شود.

وی در خصوص میزان زیان دهی پست استان سمنان، اظهار کرد: پست استان به ازای هر یک میلیارد تومان هزینه، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان درآمد دارد.

مدیرکل پست استان سمنان گفت: ۲۰ درصد نقاط شهری و ۴۵ درصد نقاط روستایی استان سمنان دارای پلاک تلفیق کدپستی و کیوارکد نصب شده است.

انتهای پیام/