درخواست ۳۴ نفر از اعضای مجمع سوارکاری از وزیر؛ عزل سرپرست فدراسیون – شما آنلاین


به گزارش ایسنا، در نامه‌های به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و به شماره ۳۰۱۱ که به دفتر وزیر ورزش و جوانان ارجاع شده است، ۳۴ نفر از اعضای مجمع فدراسیون سوارکاری خواستار عزل حیدری، رئیس فدراسیون سوارکاری به دلیل اعلام غیرقانونی تعویق مجمع عمومی عالی‌العاده، عزل هستند. ریاست کمیته‌ها و معاونت‌ها بدون تایید هیئت رئیسه، نصب شده‌اند […]

به گزارش ایسنا، در نامه‌های به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و به شماره ۳۰۱۱ که به دفتر وزیر ورزش و جوانان ارجاع شده است، ۳۴ نفر از اعضای مجمع فدراسیون سوارکاری خواستار عزل حیدری، رئیس فدراسیون سوارکاری به دلیل اعلام غیرقانونی تعویق مجمع عمومی عالی‌العاده، عزل هستند. کمیته‌های ریاست‌جمهوری و معاونت‌ها بدون تأیید هیئت رئیسه، اعضای جدید در کمیته‌های ریاست جمهوری بدون تأیید هیئت رئیسه و عزل دبیرکل سابق و شخص جدید بدون مجوز هیئت رئیسه نصب می‌شوند.
در این نامه همچنین آمده است که مواد مغایر ۱۷ و بندهای ماده ۲۳ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی است.
مسعود خلیلی، ‌سرپرست فدراسیون سوارکاری در گفت‌وگو با این خبر را اعلام کرد.
انتهای پیام