در مورد وزوز گوش، صدای زنگ مزمن در گوش چه باید کرد؟درمان بازآموزی وزوز گوش این کار که توسط شنوایی شناس انجام می شود، شامل آموزش مغز برای پذیرش صداهای وزوز می شود. علاوه بر مشاوره، شما از دستگاهی استفاده خواهید کرد که همیشه صدایی در سطح پایین ایجاد می کند. هیلدرو می گوید که اغلب، بهترین رویکرد هر سه روش را ترکیب می کند. اما در حالی که کانابیدیول (یا CBD)، جینکو بیلوبا و ملاتونین برای وزوز گوش تبلیغ شده‌اند، هیچ تحقیقی مؤثر بودن آنها را نشان نمی‌دهد.