دستگاه قابل حمل حس لامسه را به افراد دچار سکته برمی گرداند – شما آنلاین


دستگاه قابل حمل حس لامسه را به افراد دچار سکته برمی گرداند
دستگاه قابل حمل حس لامسه را به افراد دچار سکته برمی گرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشنز، بیشتر اوقات از سکته، حس لامسه و کنترل در یک بازو و دست فرد از بین می رود. در نتیجه لباس پوشیدن و غذا خوردن یا کنترل کردن اشیای معمولی مانند مسواک و دستگیره در کار چالش برانگیزی برای آنهاست. اکنون دانشگاه دانشگاه هرتفورد […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشنز، بیشتر اوقات از سکته، حس لامسه و کنترل در یک بازو و دست فرد از بین می رود. در نتیجه لباس پوشیدن و غذا خوردن یا کنترل کردن اشیای معمولی مانند مسواک و دستگیره در کار چالش برانگیزی برای آنهاست.
اکنون پژوهشگران دانشگاه هرتفورد شایر ادعا می کنند که یک دستگاه پدیدار می کند که کوچکترین ارتعاشات را به نوک انگشتان منتقل می کند و در نتیجه سلول های مغز دوباره فعال می شوند و حس لامسه در آسیب دیدگی دوباره جریان می یابد.
سیستم های فکرند دستگاه تازه ابداع شده کیفیت زندگی میلیون ها فرد دچار سکته را بهبود می بخشد.
دکتر آمیت پوجاری مهندس پزشکی زیستی و عصب شناس این دستگاه را ابداع کرده و معتقد است که تغییر زندگی افراد را دارد. او در این باره می گوید: ارتقای حس لامسه باعث می شود افراد دچار سکته دوباره دست عزیزانشان را لمس کنند.
او هنگام ارائه یافته های اولیه تحقیق درباره این دستگاه: از شرکت کنندگان در آزمایش خواسته شد تا دستشان را روی دستگاه بگذار و اعلام کند ارتعاشات با شدت های مختلف را حس می کنند یا خیر.
به گفته پو چاری حس لامسه افراد ۱۰ دقیقه پس از استفاده از دستگاه ۲۰ تا ۴۰ درصد بهبود یافت. بهبود حس لامسه فرد به بهبود حرکات وی کمک می کند. اما هنوز بهبود نمی یابد حس لامسه چه مدت طول می کشد.
۴۰ نفر در این تحقیق شرکت کرده بودند که حس لامسه خود را به دلیل استکته و نوروپاتی از دست داده بودند.