دستگاه قضایی اردبیل آماده پذیرش نقد صحیح و سازنده است


معاون اجتماعی و غیر عادی از جرم دادگستری استان اردبیل گفت: نقّادی و نقدپذیری در جامعه اسلامی از جایگاه ویژه‌ای است و انتقاد صحیح از شناخت نقاط قوّت و ضعف می‌شود و از این طریق به پیشرفت و اصلاح امور می‌شود.

400

جلال آفاقی، معاونت اجتماعی و اقتصادی از وضعیت جرم دادگستری استان اردبیل، ۲۴ شهریورماه، در نشست تخصصی نقد درباره قوه قضاییه در اردبیل اظهار کرد: نقّادی و نقدپذیری در جامعه اسلامی از جایگاه ویژه‌ای وجود دارد و انتقاد صحیح باعث شناخت نقاط قوّت و ضعف می‌شود. و از این طریق به پیشرفت و اصلاح امور میانجامد.

معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: برای اینکه هدف اصلی و نقد و بررسی و اصلاح فرد و جامعه است و در مورد دین اسلام نیز محفوظ است، لازم است نقد بر اصول روش‌های صحیح انجام شود.

بهترین راه برای دستیابی به اصول و روشهای صحیح نقد را از متون دینی استفاده می کند، یعنی قرآن مجید و کلام معصومان، علیهم السّلام، دانست و گفت: رشد انسان در گرو شناخت واقعیّتهاست و شناخت، راههای فراوانی دارد و نقد و نقدپذیری یکی از عوامل مهم است. آن است و اگر نقد با روش صحیح انجام پذیرد، باعث افزایش نقدپذیری در جامعه می‌شود.

معاون عالی قضایی استان اردبیل، حل و فصل به تظلمات، تعاریف، شکایات، حل و فصل و رفع اختلافات، دعای شبانه روزی، نظارت بر اجرای قوانین صحیح و حسن اجرا، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اصلاح مجرمین و همچنین نظام مدیریتی قوه قضاییه و سازمانهای تابعه را از محورها و موضوعات نشست تخصصی نقد برگزار می کند.