دولت بایدن در تلاش است تا حمایت از کالیف نامزد ریاست سازمان غذا و دارو را افزایش دهدکالیف بیشتر دوران حرفه‌ای خود را در دانشکده پزشکی دانشگاه دوک گذراند، جایی که او مدیر مؤسسه تحقیقات بالینی دوک، یکی از بزرگترین عملیات‌های کارآزمایی بالینی دانشگاهی در جهان بود. او در سال ۲۰۱۵ به FDA ملحق شد و سال بعد به عنوان کمیسر شد. بر اساس افشای مالی کالیف، پس از ترک آژانس، او مشاور ارشد Verily شد، سازمان تحقیقاتی متعلق به Alphabet که به علوم زیستی اختصاص دارد و بیش از ۲.۷ میلیون دلار حقوق بین ژانویه ۲۰۲۰ و تقریباً اواسط اکتبر ۲۰۲۱ به دست آورد. او بیش از ۷۷۶۰۰ دلار در هیئت مدیره دو شرکت داروسازی و همچنین اختیار خرید سهام هر سه به دست آورد.