ذوق جذاب غول کوچک از خنک شدن با آبویدیویی از باغ وحش فینیکس نشان می‌دهد که چگونه فیل آنها، ایندو، از خرتوم خود برای خنک شدن در یک روز گرم استفاده می‌کند. منبع: فرارو

کد خبر: ۶۱۲۴۹

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ – ۱۰:۴۸ – ۰۳ سپتامبر ۲۰۲۲

ویدیویی از باغ وحش فینیکس نشان می‌دهد که چگونه فیل آنها، ایندو، از خرتوم خود برای خنک شدن در یک روز گرم استفاده می‌کند. منبع: فرارو