رژیم غذایی برای مبتلایان به نقرساسید اوریک در هیکل ناشی اجتناب کرده اند تجزیه ماده‌ای به تماس گرفتن «پورین» است کدام ممکن است در متعدد اجتناب کرده اند وعده های غذایی کشف شد می‌شود.

اگر تحت تأثیر نقرس باشید، کاستن اجتناب کرده اند میزان پورینی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق چرخ دنده غذایی وارد هیکل خواهید کرد می‌شود، بالقوه {است تا} حدی به علائم کمک تدریجی. با این حال باید ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است رژیم غذایی می‌تواند برای ساخت اسید در هیکل خواهید کرد تأثیری داشته باشد، کدام ممکن است آن را در مقابل همراه خود داروهایی کدام ممکن است برای شما ممکن است اصولاً تجویز می‌شود، انجام دهید.

هیچ ساختار رژیم غذایی به طور درست نمی‌تواند مانع اجتناب کرده اند شعله‌ورشدن این سیستم نقرس شود، با این حال عالی رژیم غذایی خوشایند برای نقرس {باید باشد}.

  • وزن خواهید کرد در حد مفید نگهدارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات غذایی خوشایند را در خواهید کرد تحمیل تدریجی.
  • باعث شود به همان اندازه حدی اجتناب کرده اند غذاهای تشکیل پورین بیش از حد پرهیز کنید
  • برای ادغام کردن غذاهایی باشد کدام ممکن است همراه خود مدیریت میزان اسید اوریک خواهید کرد کمک تدریجی.

ایده ها عمومی رژیم غذایی برای عالی شخص دارای نقرس اجتناب کرده اند شبیه به طرفدار‌های هر رژیم غذایی مفید پیروی می‌تدریجی:

– کاهش چند پوند: {اضافه وزن} باعث تبدیل می شود کدام ممکن است نقرس را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دهد. پژوهش‌ها نماد می‌دهند کدام ممکن است کاهش میزان اکتسابی روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش چند پوند حتی با بیرون عالی رژیم غذایی محدودکننده پورین می‌تواند میزان اسید اوریک را زیرین بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کارکرد نقرس را کاهش دهد. علاوه بر این کاهش فشار بر روی مفاصل را هم کمک می‌تدریجی.

– کره‌های پیچیده: باید مقدار بیشتری سبزی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات‌ها را درست بخورید کدام ممکن است کربوهیدرات‌های پیچیده را به هیکل شمما می‌رسانند. اجتناب کرده اند وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی هایی کدام ممکن است همراه خود شربت ذرت فروکتوز بالا شیرین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن آب میوه های شیرینی خالص را هم محدود کنید.

– آب: تامین چرخ دنده غذایی کافی هیکل همراه خود آب هم خواستن است.

– میزان: میزان بلعیدن بلعیدن‌های اشباع‌شده کدام ممکن است در گوشت بنفش، گوشتی کدام ممکن است در گوشت، چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات پرچرب وجود دارند، باکاهید می‌شوند.-

– پرورش‌ها: گوشت بنفش هر دو گوشت در طیور بی‌چربی، لبنیات کم‌چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات شناخته شده به عنوان دارایی ها مصرف شده‌شده، می‌شوند.