زمان طلایی برای مصرف کردن شام


زمان طلایی برای مصرف کردن شام شبیه به طور کدام ممکن است پیش‌تر می‌دانستید عناصر مرتبط همراه خود سبک اقامت مشابه میزان خوردن بازی روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدت خواب در یک روز واحد بر…

زمان طلایی برای خوردن شام

زمان طلایی برای مصرف کردن شام

شبیه به طور کدام ممکن است پیش‌تر می‌دانستید عناصر مرتبط همراه خود سبک اقامت مشابه میزان بازی روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدت خواب در یک روز واحد بر خواهید کرد تأثیر می‌گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل دستیابی است بر اندازه عمر تأثیرگذار باشند.
بر ایده تحقیق جدید، اکنون شواهدی موجود است کدام ممکن است می‌توانند برای بسیاری که {زودتر از} آن استفاده کنند، قابل دستیابی است مدت زمان بسیار طولانی‌تری اقامت کنند.

این پژوهش روی گروه لاکوئیلا، استانی در قلمرو آبروزو در ایتالیا، صورت گرفته است. این قلمرو دارای گروه بیش از مردم مسن (بین ۹۰ به همان اندازه ۹۹ ساله) را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه صد ساله است. {در این} پژوهش ۶۸ شخص ۹۰ ساله به همان اندازه صد ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. محققان دریافتند کدام ممکن است {زودتر از} سایرین معمولا در حدود ساعت ۷:۱۵ عصر هر ساعت شب شام خوردند.

پس از کاوش در یافته‌های پرهزینه، آن‌ها هم چنین می‌کنند کدام ممکن است این گروه از رژیم‌های غذایی پژوهشی شامل از پیروی می‌کردند. (آنان از زمان شام به همان اندازه ناهار روز بعد به مدت ۱۷.۵ ساعت بدست آمده می کنند.)

به‌طورکلی ده‌ها در نظرسنجی {پاسخ به} از غلات، سبزیجات، میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات خوردن می‌کردند. در برابر این کم گوشت، گوشت فرآوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار به سختی شیرینی خوردن می‌شوند. آنها علاوه بر این ورزش جسمی شخصی را همراه خود کار در زمینهایشان یکپارچه دادند.

این پژوهشگران {در این} باره می‌گویند: «نتایج ما از نزدیک کاهش می‌یابد، رژیم غذایی را کاهش می‌دهد، مامانعت از استرس پس از مصرف کردن غذای در یک روز واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهینه‌سازی متابولیک مرتبط همراه خود خوردن بیش از حد غذاهای طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش جسمی برای اندازه عمر صد ساله‌های آبروزو را می‌پذیرد.»

زمان طلایی برای مصرف کردن شام