سند دوشان‌تپه به‌نام مردم| ۶۱ زمین از ساصد و دوشانتپه به بوستان و خیابان می‌شوندروزنامه همشهری نوشت: درهای فرودگاه و مجموعه بزرگ دوشان‌تپه در جنوب خیابان دماوند و مجموعه جنگ‌افزارسازی در خیابان پیروزی امسال با ایجاد تغییراتی به روی زندگی باز می‌شود. بزرگی از محیط این اراضی به فضای سبز و بوستان درمی‌آید و می‌توان از ساختمان‌هایی استفاده کرد که برای استفاده‌های عمومی برای تامین سرانه‌های شهروندی بهره‌برداری می‌گیرند. این اقدام در پی تفاهم میان شهرداری و نهادهای تهران که پادگان‌های محدوده ابتدایی شرقی خیابان پیروزی (شهید کلاهدوز) را در اختیار دارند، می‌گیرند. با این حساب، از یک‌سو انسداد دسترسی به خیابان پیروزی به سمت مسیرهای شمالی رفع می‌شود و از سوی دیگر فضای سبز روشن‌سازی در اختیار محیط می‌شود.

بررسی اراضی در مدت ۳ماه

طرح با نهادهای نظامی برای گرفتن اختیار پادگان‌ها، مراحلی که چندین سال طول می‌کشد و توافق‌ها در بالاترین سطح مدیران انجام می‌شود. زیرا این زمین‌ها به‌دلیل قرار گرفتن در بافت شهری و مساحت زیاد، قیمت نامشخص دارند. با این حال، مدیریت شهری فعلی از مسیر تفاهم، گامی بزرگ برای باز کردن گره از مناطق شرقی تهران برداشته شده است.

شهردار منطقه ۱۳در این‌باره به همشهری می‌گوید: «درباره اراضی ساصد یا جنگافزارسازی توافق انجام شد و شورای معماری و شهرسازی تصویب کردند که در این هفته یا هفته آینده رسما به شهرداری ابلاغ می‌شود. در مدت ۳ماه هم قسمت عمده این اراضی آزاد خواهد شد. بخشی از آن در اختیار ارتش باقی می‌ماند و بخش دیگری هم به شهرداری می‌شود.»

محمدهادی علی‌احمدی می‌افزاید: «توافق‌سازی مربوط به جنگافزار در بهمن‌ماه سال گذشته بود. مرحله مهم، تصویب شورای‌عالی معماری و شهرسازی بود که در اردیبهشت‌ماه انجام شد و تفاهم‌هایی انجام شد که ساخت‌ها را در مدت ۳ماه می‌توان انجام داد.» بنابراین به‌زودی درهای ۲پادگان ابتدا روی خدمات شهری شهرداری برای انجام عملیات لازم و سپس روی مردم برای بهره‌برداری می‌شود.

منطقه ۱۳در نواحی غربی با سرانه های شهری است و باید کلانتری و ایستگاه آتشنشانی در آن ساخته شود. امکانات ورزشی و فضای سبز نیز دیگر نیازهای این محدوده را تشکیل می‌دهند. ساخت بوستان ۱۱هکتاری زمان‌بر است، ولی در بازدید چند هفته پیش از شهردار تهران از این منطقه، قرار است که سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران کار طراحی بخش‌های مختلف فضای سبز را انجام دهد تا امسال یا اوایل سال آینده آینده از بخش‌هایی که تبدیل شوند. به بوستان شده است، استفاده کنند. برخی از ساختمان‌های ساصد هم قابل استفاده هستند، اما آنها مستهلک شده‌اند و نیروهای ارتش به‌تدریج در حال حاضر آن‌ها هستند.

دوشان تپه

مجموعه بزرگ دوشان‌تپه، بسیار بزرگ و شامل بخش‌هایی مانند باند فرود هواپیماهای نظامی است که در وسط منطقه ۱۳قرار گرفته شده است. در واقع ۱۸درصد مساحت منطقه ۱۳اراضی دوشانتپه است که نزدیک ۲۲۷هکتار مساحت دارد. شهردار منطقه در اینباره می‌گوید: «درباره پادگان لی‌هوایی توافقی انجام شد که امضای آن رسیده است و بعد از دریافت مجوزهای لازم پرونده آن به شورای معماری و شهرسازی می‌رود. احتمال تصویب آن چند ماه در طول سال خواهد کشید.»

علی‌احمدی می‌افزاید: «در گذشته قرار بود ۲۰هکتار از پادگان تغییر پیدا کند، اما بعد از گفت‌وگوهای مکر در این ۸ماه برای ۸۰هکتار توافق شد. به همین دلیل نیروی هوایی باید از ستاد کل نیروهای مسلح مجوز موردنیاز را بگیرند. در مرحله بعدی شورای‌عالی معماری و شهرسازی، این تغییرات را می‌توان تغییر داد و زمانی که به شهرداری انجام خواهد شد، شروع به کار خواهد کرد. این کار پرزحمت‌تر از ساصد است، ولی در قسمت بزرگی که برای استفاده عمومی اختصاصی می‌کند، استفاده‌های زیادی می‌توان تعریف و اجرا کرد.»

درباره پادگان‌هایی که تغییر کاربری پیدا می‌کنند به یک نکته توجه کنند. اگر تمام این اراضی به‌صورت آپارتمان و مجتمع مسکونی درآیند به جمعیت و منطقه ترافیکی اضافه می‌شود و مشکلات آن افزایش پیدا می‌کند. شهردار منطقه ۱۳در این‌باره می‌گوید: «بخشی از اراضی نظامی منطقه به نهاد مربوطه می‌شود که برای آن تراکم مسکونی در نظر گرفته شده است، اما در همین ۶هکتار مسکونی باید سرانه‌های بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی و… تامین شود. بار مسکونی منطقه فشار وارد شد. معماری علی و شورای شهرسازی می‌کنند که بخش‌هایی از آن باید ساخته شود.»

علی‌احمدی به نکته دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بیشتر خیابان‌های منطقه، مجوز ۵طبقه تراکم می‌شود، اما حدوداً

۴۰۰- ۳۰۰پلاک در مجاورت پادگان لی‌هوایی به‌دلیل اینکه مجاور تأسیسات نظامی قرار دارند، نمی‌توانند بیشتر از ۳طبقه بسازند. مدتی قبل از توافق و محدوده ارتفاع اطراف نیروی‌هوایی را برداشتیم تا این پلاک‌ها را هم شاهد باشیم که بر روی مرغوب زمین‌ها تأثیر می‌گذارند.» عرض خیابان‌های جدید و میزان خودرویی که وارد خواهند شد هم با طرح تفصیلی و هم با کمیته تخصصی شبکه معابر شهر تهران تطبیق پیدا می‌کند تا تاثیر ترافیکی آن را در منطقه قابل کنترل داشته باشد.