سوالات متداول مصاحبه برای مهندسان ژنتیک آینده

مهندسی ژنتیک در حال حاضر واژه جدیدی برای جهان نیست. این شاخه از علم را می توان به عنوان فرآیند دستکاری یک ژن زنده برای ایجاد یک نتیجه دلخواه توصیف کرد. اساساً با فناوری RNA (کلونینگ)، اصلاح ژن، برش ژن، کشت بافت و اصلاح سروکار دارد. ژنتیک از نظر شغلی دامنه وسیعی دارد. اگر برای یک مصاحبه حرفه ای در صنعت ژنتیک آماده اید، باید این موضوعات داغ را پوشش دهید. اینها سوالات کلی است که توسط برخی از مصاحبه کنندگان پرسیده می شود.

سندرم کلاین فلتر را توضیح دهید؟

این یک اختلال مشخصه است که در آن افزودن یک کروموزوم جنسی X اضافی (آنئوپلوئیدی) در ترکیب ژنتیکی فرد اتفاق می افتد. ماده ها دارای ساختار کروموزومی XXX هستند، در حالی که مردان دارای ساختار کروموزومی XXY هستند. این کروموزوم اضافی منجر به تغییر شکل جنسی می شود.

منظور شما از بیماری پارکینسون چیست؟

این یک اختلال حرکتی است. این امر منجر به تغییر شکل سیستم عصبی مرکزی می شود و معمولاً توانایی ذهنی، مهارت های حرکتی، گفتار و سایر عملکردهای فرد مبتلا را مختل می کند.

چگونه می توانید “ژنتیک مگس میوه” را تعریف کنید؟

این رشته شامل تکنیک ها و آزمایش های مختلفی است که بر روی مگس میوه انجام می شود تا الگوی ژنتیکی مگس میوه (Drosophila) را درک کند. برای مهندسان ژنتیک بهترین موجود برای انجام تحقیق در مورد آن است.

مفهوم ژن های ورزشی را توضیح دهید.

ژن هایی که بر عملکرد ورزشی یک فرد تأثیر می گذارند، ژن ورزشکار نامیده می شوند.

دوپینگ ژنی را توضیح دهید.

استفاده غیر درمانی از عناصر ژنتیکی مانند سلول ها و ژن ها و تعدیل بیان ژن، به منظور توسعه عملکرد ورزشی یک فرد، دوپینگ ژنی است.

کشاورزی ژنتیکی چگونه می تواند برای کشاورزان مفید باشد؟

کشاورزی ژنتیکی اساساً با توسعه بذرها، گیاهان و کودهای اصلاح شده ژنتیکی به منظور برداشت بیشتر سروکار دارد. همچنین شامل استفاده از فناوری بالاتر برای بهبود الگوی کشاورزی است. این فرآیند کشاورزی را ساده می کند و در نتیجه منجر به افزایش سود می شود.

چند آسیب احتمالی مهندسی ژنتیک را توضیح دهید؟

توسعه محصولات شیمیایی ناایمن مانند حشره‌کش‌ها، آفت‌کش‌ها و داروهای مختلف، افزایش غیرارادی سطوح سمیت غذایی به دلیل استفاده از فناوری‌های اخیر نگهداری مواد غذایی، آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از پرورش مصنوعی و غیره از جمله اثرات منفی مشهود ژنتیک است.

سلول های بنیادی چه ویژگی هایی دارند؟

سلول های بنیادی سلول های نابالغ و جنینی هستند که در مراحل اولیه رشد جنین یافت می شوند و با قابلیت تجدید خود در فرآیند تقسیم سلولی میتوزی مشخص می شوند. پس از تقسیم، آنها می توانند به طیف متفرقه ای از سلول ها متمایز شوند. به طور خلاصه آنها سلول های تمام توان هستند.

کم خونی داسی شکل چیست؟

در این اختلال ژنتیکی، گلبول های قرمز انسان شکل دو محدب مشخصه خود را از دست می دهند و به شکل داسی شکل در می آیند. این امر ظرفیت حمل اکسیژن این سلول ها را کاهش می دهد و در نتیجه شرایطی کشنده برای انسان ایجاد می کند.

از جمله سوالات ذکر شده در بالا، شما باید بر روی مفاهیم اساسی فناوری RNA تمرکز کنید. بنابراین، اینها بیشترین موضوعاتی بودند که به آنها پرداخته شد. برای مصاحبه خود موفق باشید!