شباهت مغز انسان با رایانه کوانتومی – شما آنلاین


شباهت مغز انسان با رایانه کوانتومی
شباهت مغز انسان با رایانه کوانتومی

دانشمندان برای شناخت پتانسیل کامل محاسبات کوآنتومی، شاید درون مغز انسان را نگاه و بررسی کنند : یک تحقیق جدید حاکی است که مغز اطلاعات زیادی با یک رایانه کوانتومی دارد. یافته‌های این تحقیق می‌تواند درس‌های زیادی درباره عملکرد نورون‌ها (عصب‌ها) و نیز بنیادهای مکانیک کوآنتوم به ما بیاموزد باشد. این تحقیق برای مثال ممکن است […]

دانشمندان برای شناخت پتانسیل کامل محاسبات کوآنتومی، شاید درون مغز انسان را نگاه و بررسی کنند : یک تحقیق جدید حاکی است که مغز اطلاعات زیادی با یک رایانه کوانتومی دارد.
یافته‌های این تحقیق می‌تواند درس‌های زیادی درباره عملکرد نورون‌ها (عصب‌ها) و نیز بنیادهای مکانیک کوآنتوم به ما بیاموزد باشد. این تحقیق به عنوان مثال می تواند توضیح دهد چرا مغز ما هنوز قادر است در برخی از کارها مانند تصمیم گیری یا آموختن اطلاعات جدید حتی از ابرایانه ها هم بهتر کار کند.
سایر تحقیقات مربوط به محاسبات کوآنتومی، این مطالعه نیز ایده «در هم‌تنندگی» را بررسی می‌کند. یعنی دو ذره در وضعیت مرتبط با هم قرار داشته باشند.مغزات زیادی با رایانه کوآنتومی دارد
برای مقاصد این تحقیق، پروتون‌های آب مغز (مایعی که در مغز تشکیل می‌شود) به عنوان سیستم شناخته‌شده عمل می‌کنند و تصاویر اسکن «ام آر آی» مغز نیز برای بررسی فعالیت‌های پروتون‌ها استفاده می‌شود.
بررسی‌ها با این تکنیک‌ها می‌توانند راهنمایی‌هایی را نشان دهند. این مشاهدات باید در تحقیقات آینده راستی ازمایی قرار گیرد، اما نتایج برای رویدادهای کوآنتومی در مغز انسان امیدوارکننده است.
عملکردهای مغزی که خوانش ام آر آی را روشن کردند، همچنین با حافظه کوتاه مدت و انسان مرتبط هستند و این مسئله حاکی از آن است که فرآیندهای کوانتومی نقش مهمی در شناخت و آگاهی دارند.