شغل باورنکردنی قهرمان جودوی جهان+ فیلم


مدتی پیش بود که فیلم میوه‌فروشی مسعود رستگار قهرمان جودوی جهان در فضای مجازی حسابی جنجال به راه انداختن .

مسعود رستگار
مدتی پیش بود که فیلم میوه‌فروشی مسعود رستگار قهرمان جودوی جهان در فضای مجازی حسابی جنجال به راه انداختن و باعث شد مسئولین قول‌هایی را برای حل مشکل این ورزشگاه مطرح کنند. قول‌هایی که البته گویا تنها در حد حرف باقی مانده است.

بیشتر بخوانید

منبع : خبرفوری