صدور و تمدید ۹۰ پروانه کاربرد استاندارد استاندارد در اردبیل


مدیرکل اداره استاندارد استان اردبیل گفت: ۹۱ فقره پروانه کاربرد استاندارد استاندارد اجباری و تشریحی برای واحدهای تولیدی و خدمات استانی صدور و تمدید شده است.

هاشم علیایی، مدیرکل ادارات استاندارد استان اردبیل، نهم مهرماه، در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: ۹۱ فقره پروانه کاربرد استاندارد استاندارد اجباری و حمایتی برای واحدهای تولیدی و خدمات استانی صدور و ارائه می شود.

وی گفت: این پروانه ها در زمینه فرآورده های تولیدی ساختمانی، غذایی و کشاورزی، مکانیک، فلزشناسی، بست بندی، سلولزی و واحد خدمات سردخانه صادر شده است.

علیایی افزود: در ۶ ماه سال جاری تعداد ۳۶ فقره پروانه کاربرد استاندارد اجباری و ترکیبی برای واحدهای تولیدی و خدمات مختلف صادر شده است که ۴۸ درصد برنامه‌های عملیاتی انجام شده است.

وی با اشاره به این که در همین مدت تعداد ۵۵ فقره پروانه کاربرد نماد استاندارد اجباری نیز تمدید شده است، از اجرای ۹۱ درصد شاخص مزبور نسبت به برنامه عملیاتی در شش ماهه سال ۱۴۰۱ خبرداد.

علایی خاطر نشان کرد: قبل از انقضای تاریخ در پروانه‌های استاندارد، واحدهایی که در طول پروانه، استانداردهای مربوطه را رعایت می‌کنند، پروانه‌های کاربرد استاندارد استانداردهای آنها به مدت سه سال دیگر تمدید می‌شود.

مدیرکل استاندارد اردبیل در پایان تصریح کرد: مردم می‌توانند با ارسال کد ده رقمی در زیر استاندارد استاندارد درج شده بر روی روی کالا وخدمات به پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و از اصالت کالای استاندارد اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد غیر استاندارد می‌شوند. را به این اداره کل اطلاع دهنده.