طرح شفافیت آراء تحت طرح قوای سه گانه است/ عدم شفافیت باعث رانت اطلاعاتی شده است


به گزارش خبرنگار مرآت؛ طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها امروز توسط شورای نگهبان بررسی و به علت برخی ابهامات طرح مجدد به مجلس بازگردانده شده است.

طرح شفافیت آراء تحت طرح قوای سه گانه است

علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مرآت در رابطه با اجرای این طرح گفت: نظارت عامه با اجرای این طرح محقق خواهد شد و زمانیکه یک مجوعه ای بداند که تحت نظارت مردمی قرار دارد از پنهانی بسیار پنهان باشد. کاری ها از بین رفت و احتمالات احتمالی کم خواهد شد.

نماینده مردم دامغان در ادامه اذعان کرد: طرح شفافیت آرائی نمایندگان که در گذشته مطرح شده بود ازبین نرفته بود و این طرح جدید تعمیم یافته طرح قبلی است و مجلس از این قانون مستثنی نیست و دربند اول این طرح چند مجلس وکمیسیون های مربوطه آورده شده است.

این عضو خانه در توضیح علت عدم ثبت دستگاه های مانند بنیاد مستضعفان و ستاد فرماندهی فرمان امام (ره) خاطر کرد: نیاز به مریض قانون نهادهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند، باید با دستور ایشان در لیست باشند. دستگاه های مشمول قانون شفافیت قرار می گیرند.

عدم شفافیت باعث اطلاع رسانی شده است

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در رابطه با محسنات این طرح گفت: عدم شفافیت اطلاعات باعث ایجاد رانت اطلاعاتی و اقتصادی می شود و از بسیاری افراد از این خلا سو استفاده کرده و به نان و نوایی رسیده اند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: شفافیت در کشور و قوای سه گانه ابتدا باید از مجلس شروع شود به این دلیل که مجلس به فرموده امام (ره) در راس امور است و باید بعد از خود مدعی العموم ایجاد شفافیت در سایر قوا شود.

شیخی تصریح کرد: با تصویب این قانون مسیر اجرای عدالت و نقشه راه به درستی ترسیم و نظر اسلام نیز موکدا اداره جامعه را منوط به شفافیت می داند.

وی در توضیح شبهات مربوط به عدم استقلال دستگاه ها با ایجاد طرح مشخص کرد: این شفافیت به معنای عدم استقلال دستگاه ها نخواهد بود و تأثیری بر روی اتحاد نخواهند داشت.

شیخی در نهایت اظهار کرد: کسانی که نامیندگان و وکلای مردم هستند باید در مسیر شفافیت قرار گیرند تا کشور در مسیر درست خود قرار بگیرند.

انتهای پیام/