عربستان به این پول بادآورده دست نمی‌زندبه گزارش همشهری آنلاین، عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، درآمد بسیار زیادی دارد که در حال حاضر از نفت بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه به دست می آورد را در حساب جاری خود نگه می دارد و کاری می کند که در دوره های افزایش قیمت نفت. انجام می داد، این پول را برای پروژه های توسعه، رشد و تنوع سازی خرج نمی کرد.

طبق گزارش بلومبرگ، پس از سالها کسری بودجه پس از آن که قیمت نفت در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ و در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد، عربستان سعودی اکنون از مازاد بودجه پیدا کرده است اما اجله ای برای افزایش هزینه دولتی ندارد.

محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان سعودی در بیانیه ای به بلومبرگ گفت: مازادی که در سه ماه اول به دست آمده است، در حساب جاری دولت دیده نمی شود و به خزانه دولت یا گروه های دیگر منتقل نمی شود. اختصاص این درآمد پس از پایان سال مالی انجام خواهد شد.

در دوره فعلی رونق بازار نفت، سعودیها قصد دارند افزایش هزینه، صندوق های خزانه را انجام دهند. احتمال دارد که عربستان سعودی بخواهد ابتدا بدهیایش را بازپرداخت کند و بخشی از این پول را به سرمایه دولتی یا صندوق توسعه ملی منتقل کند که در زیرساخت این کشور سرمایه گذاری می کند.

عربستان سعودی که در دوره های قبلی فروپاشی صنعت نفت، آسیب دید و با ریزش قیمت نفت، موجودی خزانه اش به سرعت کشیده شده بود، اکنون می خواهد یک طرح پایداری تولید مالی داشته باشد که تحت آن ذخایر باشد. افت نمی کنند.

وزیر دارایی عربستان سعودی پیش از این به رویترز گفته بود: تحت این سیاست، ذخایر ما نباید از درصد مشخصی از تولید ناخالص داخلی شود. این عدد، دو رقمی خواهد بود.

در حال حاضر عربستان سعودی به کمک قیمت بالای نفت، از درآمد خوبی برخوردار است. عربستان در سه ماهه نخست سال جاری ۱۵.۳ میلیارد دلار معادل ۵۷.۴۹۱ میلیارد ریال مازاد بودجه ثبت کرد و درآمد نفتی این کشور در فاصله ژانویه تا مارس، به میزان ۵۸ درصد رشد و به ۴۹ میلیارد دلار معادل ۱۸۳.۷ میلیارد دلار رسید. ریال رسید.

بر اساس آمار رسمی، ارزش نفت عربستان سعودی در مارس امسال ۱۲۳ درصد معادل ۱۶.۷ میلیارد دلار در مقایسه با مارس سال ۲۰۲۱ افزایش یافت.

بر اساس اویل پرایس، گزارش شرکت سعودی جدوی للإستثمار (Jadwa Investment) ماه جاری پیش بینی کرد درآمد نفتی عربستان سعودی ۶۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد کرده و به حدود ۲۴۹ میلیارد دلار می رسد.