علم پایین میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه ممکن است کرونا را معامله با تدریجی

توضیحات زیادی موجود است کدام ممکن است برای مقابله همراه خود کووید باید قطعا ارزش آن را دارد غذایی میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را تجزیه و تحلیل کنیم، از گونه های فوق العاده زیادی اجتناب کرده اند ویروس کرونا موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن ها باید برای گونه های مختلف ویروس کرونا اصلاح شوند.

متعاقباً راه‌های مبادله موجود است کدام ممکن است می‌توانیم امنیت شخصی را افزایش بخشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شر ویروس کرونا خلاص شویم.

بیایید عواقب ویروس کرونا را ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه همراه خود مصرف شده صحیح اجتناب کرده اند شر آنها خلاص شویم.

ویروس کرونا باعث تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر سیستم تنفسی ما تأثیر می گذارد.

علائم برای ادغام کردن

سرفه مداوم

تنگی نفس

درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب شدن در کابینت سینه

تب

خوب خستگی

اجتناب کرده اند کف دست دادن حس چشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویایی

کووید تأثیر شدیدی بر ریه ها دارد

ضرر در تنفس

سطوح زیرین اکسیژن در خون.

جاری بیایید نگاهی بیندازیم چگونه می توانیم امنیت شخصی را بر مقدمه میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات افزایش دهیم.

{برای حفظ} خوب سیستم امنیت مفید به ویتامین C خواستن داریم.

ویتامین C {نمی تواند} در هیکل ما ساخته هر دو ذخیره شود، متعاقباً ما باید ویتامین C را هر روز بلعیدن کنیم.

ویتامین C اجتناب کرده اند سلول ها به سمت استرس اکسیداتیو دفاع کردن می تدریجی.

ویتامین C به توسل به آهن در هیکل {کمک می کند}.

آهن برای تشکیل خالص گلبول های بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموگلوبین حیاتی است.

برای نبرد همراه خود ویروس کرونا باید شمارش خون صحیح را در هیکل شخصی نگه داریم.

میوه های غنی اجتناب کرده اند ویتامین C مشابه کیوی، پاپایا، توت فرنگی، پرتقال، لیمو، آناناس، طالبی، انبه، گریپ فروت می توانند به توسل به آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ویتامین های غذایی در هیکل ما کمک کنند.

برای افزایش بلعیدن آهن می توانیم میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات زیادی بلعیدن کنیم.

چغندر به ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی سازی مجدد گلبول های بنفش در هیکل {کمک می کند} کدام ممکن است باعث افزایش تا حد زیادی اکسیژن در هیکل ما به تمام نیمه های هیکل تبدیل می شود.

این به ویروس کرونا کمک می‌تدریجی به همان اندازه گلبول‌های بنفش خون بیشتری بسازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله اکسیژن را در فرد مبتلا تحت تأثیر کرونا افزایش دهد.

آب چغندر برای کم خونی {مفید است}، متعاقباً برای مبتلایان تحت تأثیر کرونا {مفید است}.

میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات زیادی وجود دارند کدام ممکن است سرشار اجتناب کرده اند آهن هستند میوه‌های خشک (زردآلو)، سبزیجات بی تجربه تیره، زیتون، لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخود، مارچوبه، توت‌ها، نارگیل، تره فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره کدام ممکن است می‌توانند البته است به افزایش مرحله آهن در هیکل کمک کنند. بر علیه ویروس کرونا.

زردچوبه برای مقابله همراه خود ویروس کرونا فوق العاده {مفید است}.

زردچوبه شامل ترکیبات زیست پرانرژی همراه خود خواص دارویی محکم است.

کورکومین خوب مخلوط کردن خالص ضد التهابی است.

این به هیکل خواهید کرد {کمک می کند} به همان اندازه همراه خود مهاجمان خارجی نبرد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در ترمیم آسیب عملکرد دارد.

تحریک مزمن به متنوع اجتناب کرده اند بیماری‌ها کمک می‌تدریجی. کورکومین می‌تواند متنوع اجتناب کرده اند مولکول‌هایی را کدام ممکن است عملکرد مهمی در تحریک تفریحی می‌کنند سرکوب تدریجی.

زردچوبه قابلیت آنتی اکسیدانی هیکل را افزایش می دهد.

کورکومین دارای عواقب آنتی اکسیدانی محکم است. رمان های آزاد را توسط خودم خنثی می تدریجی با این حال آنزیم های آنتی اکسیدانی هیکل خواهید کرد را نیز تحریک می تدریجی.

کورکومین صورتحساب نوروتروفیک spinoff اجتناب کرده اند ذهن را آسانسور می تدریجی کدام ممکن است همراه خود افزایش کار کردن ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خطر بیماری های مغزی گفته می شود.

کورکومین مرحله هورمون مغزی bdnf را افزایش می دهد، کدام ممکن است انبساط نورون های جدید را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فرآیندهای تخریبی مختلف در ذهن خواهید کرد نبرد می تدریجی.

زردچوبه خوب معامله با خالص برتر برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه برای ویروس کرونا است از خطر ابتلا به بیماری های مغزی را کاهش می دهد.

ویروس کرونا متنوع اجتناب کرده اند بیماری‌های مغزی را خرس تأثیر قرار داده است زردچوبه می‌تواند البته است به آنها کمک تدریجی به همان اندازه عواقب بیماری‌های مغزی را کاهش دهند.

زردچوبه علاوه بر این خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

زردچوبه ممکن است البته است اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با تدریجی.

تمام فواید زردچوبه آن را به ۱ داروی خوشایند برای مقابله همراه خود کرونا تغییر می تدریجی.