عملیات انتقال خون استان سمنان در دولت سیزدهم


محسن طاهریان مدیرکل انتقال خون استان سمنان در گفت و گو با خبرنگار مرآت، بیان کرد: در سال جاری آزمایشگاه غربالگری انتقال خون استان با هزینه بیش از ۸ میلیارد تومان راه اندازی شد.

مدیر کل انتقال خون استان سمنان اظهار داشت: در ۵ ماهه نخت سال ۱۴۰۱، سالن همایش انتقال خون استان با بودجه بیش از ۶۰۰ میلیون تومان به برداشت رسید.

وی در ادامه با اشاره به تعمیر و بازسازی پایگاه انتقال خون شهرستان دامغان و مرکز خونگیری شهرستان گرمسار، خاطر نشان کرد: برای اینکه این واحد انتقال خون مجموعا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شود که مبلغ بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برای تعمیر و بازسازی شود. مرکز خونگیری گرمسار و مابقی جهت تعمبر و باز سازی مرکز انتقال خون دامغان صرف شده است.

طاهریان افزود: همچنین در سال جاری پلاکت فرزیس در پایگاه انتقال شهرستان شاهرود با هدف تسریع در تفکیک فرآورده های خونی و انتقال آن به افراد نیازمند راه اندازی شد.

انتهای پیام/ز