غیبت پشت بابا ممنوع!


در اینفوگرافیک زیر اطلاعاتی در اینباره بخوانید.

کد خبر: ۵۵۹۲۵

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ – ۲۳:۴۲ – ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲

خانواده

مادرها باید باشند که بچه‌ها مشاوری که یادشان باشد و حواسشان باشد برای آن‌ها درد و دل نکنند و ابهت کنند. پدر را حفظ کنند.

بیشتر بخوانید:

غیبت پشت بابا ممنوع!

زنگ خطر جدی

غیبت پشت بابا ممنوع

غیبت پشت بابا ممنوع!

غیبت پشت بابا ممنوع!

غیبت پشت بابا ممنوع!

غیبت پشت بابا ممنوع!

غیبت پشت بابا ممنوع!

منبع: تبیان